Odsávání olejové mlhy

We offer advanced extraction and filtration systems for effective removal of mist from metalworking fluids. Nabízíme moderní odsávací a filtrační systémy pro efektivní odstraňování mlhy z během zpracování kovů.

Oil mist or oil smoke arise when metalworking fluids are used to either cool metal workpieces or lubricate parts and tools during the operation process. Oil mist needs to be captured to protect your staff’s health, create a safe work environment and extend the lifespan of your machinery and tools. Plymovent offers system solutions to control oil mist in any work environment.
Olejová mlha nebo olejový kouř vznikají, když se kovoobráběcí kapaliny používají k chlazení kovových obrobků nebo k mazání částí a nástrojů během procesu zpracovávání. Je třeba zachytit olejovou mlhu, aby bylo chráněno zdraví vašich zaměstnanců, vytvořeno bezpečné pracovní prostředí a prodloužena životnost vašich strojů a nástrojů. Plymovent nabízí systémová řešení pro kontrolu olejové mlhy v jakémkoli pracovním prostředí.

Nabízíme řešení pro následující segmenty

Velký počet spokojených zákazníků