Dýmy ze svařování

Dýmy ze svařování jsou směsicí kovových částic a plynů vznikajících při svářecích procesech. Obecně mají různorodé složení, v závislosti na použitých materiálech, a obsahují velké množství škodlivin.

    • Směs polétavých částic a plynů uvolněných nebo vzniklých při svařování

 

  • Složení se mění v závislosti na typu svařování a zpravidla obsahuje oxidy kovů a jiné reakční produkty, částice elektrod a plyny vznikající UV zářením, ozón a ochranné plyny
  • Některé složky jemného prachu pronikají do alveol, mohou de hromadit v plicích a setrvávat v lidském těle
  • Sloučeniny. 90% částic pochází z přídavných materiálů

Svařovací plyny vstupují do lidského těla plícemi. Mísí se se vzduchem který vdechujeme.

Následující obrázek znázorňuje velikost částic dýmu ze svařování ve srovnání s jinými částicemi.