Bulten

Případová studie Download PDF
Segmenty
    Země Švédsko

    Výzva

    Bulten, který se nachází ve Švédsku, je výrobním závodem. Používají stroje pro tváření za studena k výrobě spojovacích prvků, jako jsou šrouby, šrouby, ventily atd. Bulten používá kovoobráběcí kapaliny k ochlazování výrobků samotných a zajišťuje, aby stroje a nástroje nebyly rezavé. Během tohoto procesu zpracování kovů vzniká olejová mlha. Tyto procesy tváření za studena probíhají v uzavřených a napůl otevřených vyhrazených strojních centrech. Účinné zachycení, filtrace a odstranění olejové mlhy je nutností k ochraně zdraví zaměstnanců, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a prodloužení životnosti strojů a nástrojů Bulten.

    Bulten už používal filtrační jednotky. Každé středisko strojů mělo svou vlastní filtrační jednotku. Ty však musely být nahrazeny novým systémovým řešením, které podporuje celkem pět strojů pro tváření za studena.