Odsávání kouře ze svařování a řezání

Našim obchodním úkolem je řídit svařovací dýmy pomocí odsávání , digestoří nebo běžných systémů větrání a filtrace. We have made it our business to control welding fumes with source extraction, hoods or general ventilation and filtration systems.

Svařovací výpary, brusný prach, olejová mlha: kovový průmysl produkuje všechny druhy znečištění. Svářeči a pracovníci v pracovních prostorech jsou těmto kontaminantům vzduchu vystaveni. Pro snižováním těchto rizik a pro zdraví je nezbytné vytvářet zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Důležitým aspektem jsou ochranná opatření. Je to důležité a proto byly zavedeny přísné mezinárodní normy pro jejich regulaci. Svařovací výpary, malé částice a zbytky roztaveného kovu, musí být účinně odstraněné prostřednictvím účinného odsávání a filtraci. Tím je zajištěno, že se zaměstnanci cítí lépe, což jim umožňuje lepší výkon. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší absence v důsledku nemoci.

Read more about welding & cutting fume removal

Nabízíme řešení pro následující segmenty

Velký počet spokojených zákazníků

We have provided numerous customers in various segments such as welding schools, metalworking industry and transport fabrication with solutions to control welding and cutting fumes.