Odsávání zplodin ze vznětových motorů

Výfukové plyny ze vznětových motorů jsou v hasičských zbrojnicích pro hasiče nejvýznamnějším zdravotním rizikem pro vznik rakoviny a mohou vést až k vážné právní odpovědnosti.

Odstraňte tato nebezpečí ve Vaší hasičské zbrojnici pomocí systémů pro zachycení a odstranění výfukových zplodin Plymovent. Naše plně automatické systémy zdrojového odsávání výfukových zplodin jsou doporučeným řešením pro stávající zbrojnice i pro nově budovaná zařízení.

Zdraví Vašich hasičů si to zaslouží.