Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je celosvětově jedním z největších a nejdůležitějších ekonomických odvětví.

Současné požadavky automobilového průmyslu jsou mnohem vyšší než kdy dříve. Například bezpečnost a trvanlivost vozidel je kvalifikována přesnějšími a přísnějšími parametry. Navíc musí výrobci automobilů i jejich dodavatelé reagovat na stále vzrůstající nároky na bezpečnější, zdravější a ekologičtější pracovní prostředí.

Chcete-li zajistit příjemné pracovní prostředí pro své zaměstnance a držet tím tak krok s nejmodernějšími trendy v automobilovém průmyslu, potřebujete kontrolovat svářecí, řezné i brusné výpary, (olejovou) mlhovinu a kouř. Nabízíme celou řadu řešení, která udržují expozice svářecích a řezacích (pomocí laseru) dýmů na pracovišti v zákonných limitech, v souladu s mezinárodními pravidly.

Reference