Omezení svářecích dýmů

Prvním krokem k vytvoření čistého vzduchu v pracovním prostředí je zajistit nejlepší dostupný druh svařování pro Vaši aplikaci. Je-li to možné, měli byste zvážit použití alternativních metod svařování. Kromě toho by materiál měl být čistý, bez mastnot, nátěrů, rzi apod.

Mnoho našich zákazníků zvážilo tento první krok i z kvalitativních důvodů. Doporučujeme obrátit se s touto problematikou na Vašeho dodavatele svářecí techniky.

Bohužel často tento první krok nestačí pro zajištění bezpečného pracovního prostředí; je nutno přijmout další postupy.