Odsávání výfukových zplodin

Dodáváme systémy pro odsávání výfukových zplodin, které zajišťují čistý vzduch v pracovním prostředí hasičských stanic a autoservisů.

Při spalovacím procesu produkují dieselové motory používané v hasičských vozech směs toxických plynů a částic. Tyto škodlivé emise se dostávají do prostor hasičských stanic a jsou jedním z nejvýznamnějších zdravotních rizik pro hasiče. Také představují riziko vážné právní odpovědnosti. Snižování těchto faktorů je nezbytné pro budování čistého a bezpečného pracovního prostředí. Důležitým aspektem jsou i ochranná opatření.

Odstraňte tato nebezpečí z vaší hasičské stanice pomocí systémů odsávání výfukových plynů Plymovent. Od stávajících stanic po nově navržené… Naše odsávací systémy se automaticky spouštějí pomocí tlakových čidel a sami se při výjezdu odpojují od zdrojů výfukových plynů (výfuků). Doporučujeme jejich použití pro snížení emisí výfukových plynů ve vaší hasičské stanici.

Nabízíme řešení pro následující segmenty:

Velký počet spokojených zákazníků

Nainstalovali jsme více než 50 000 systémů pro odstraňování výfukových plynů do hasičských stanicích po celém světě.