Odsávání výfukových zplodin

Zajišťujeme čistý vzduch bez výfukových plynů v hasičských zbrojnicích, autoservisech i STK.

Při spalovacím procesu produkují dieselové motory používané v hasičských vozech nebezpečnou směs toxických plynů a částic. Tyto škodlivé emise se dostávají do prostor hasičských stanic a plic hasičů a jsou jedním z nejvýznamnějších zdravotních rizik pro naše hasiče. Také představují riziko vážné právní odpovědnosti. Snižování těchto faktorů je nezbytné pro budování čistého a bezpečného pracovního prostředí.

Odstraňte tato nebezpečí z vaší hasičské zbrojnice pomocí systémů odsávání výfukových plynů Plymovent. Od stávajících stanic po nově navržené… Naše odsávací systémy se automaticky spouštějí pomocí tlakových čidel, při výjezdu vozidla se automaticky odpojí od výfuků a zajistí plynulý a rychlý výjezd vozidla. Samonavíjecí bubnové navijáky a průběžné odsávané kolejnice bezpečně odstraní výfukové zplodiny od stojících i jedoucích vozidel v autoservisech i STK.

Nabízíme řešení pro následující segmenty:

Velký počet spokojených zákazníků

Nainstalovali jsme více než 50 000 systémů pro odstraňování výfukových plynů do hasičských stanicích po celém světě.