Co je olejová mlha

Kovoobráběcí kapaliny se používají k chlazení a mazání obráběních procesů, prodloužení životnosti nástrojů, odvodu nečistot a ochraně povrchů obrobků. Kovoobráběcí kapalina je komplexní směs, která může obsahovat oleje, přísady jako jsou biocidy a inhibitory koroze atd., jakož i znečišťující látky, částečky kovu či bakterie.

 

Olejová mlha/Aerosol

Během obrábění vzniká mlha interakce kapaliny s pohybujícími se částmi. Když kapalina zasáhne rychle se pohybujících část zařízení/obrobku, je odvržena zpět a rozptýlena ve formě jemných kapiček. Tvorba mlhy závisí především na:

  • • Vyšší rychlost nástroje = vznik většího množství mlhy
  • • Objem, rychlost a místo dodávky pracovní kapaliny k břitu.

Kouř z chladicí kapaliny

Pokud se kovoobrábění kapaliny příliš ohřejí, mohou se začít pálit a rozkládat. Během obrábění kovových dílů, při nichž vznikají vysoké teploty (např. broušení), lze pozorovat viditelný kouř.

 

Výpary/Plynná fáze

Plynný stav jakékoliv kapaliny vzniká opuštěním jejích molekul, resp. odpařením z jejícho povrchu. Odpařování se zvyšuje s nízkým bodem varu kapaliny a zvýšením její teploty. Odpařování emulze založené na vodní bázi zvyšuje vlhkost v prostoru pracoviště.