Vojenská zařízení

Při spalovacím procesu produkují dieselové motory používané ve vojenské technice směs toxických plynů a částic. Tyto škodlivé emise se dostávají do prostoru garáží a tvoří významné zdravotní riziko.

Kvalitní systémy odsávání výfukových zplodin jsou v takových místech bezpodmínečně nutné pro udržení přijatelných emisních limitů. Plymovent nabízí řadu systémů, které odsávají a odstraňují dieselové zplodiny, čímž vytváří čistší a zdravější pracovní prostředí pro vojenský personál.

Od stávajících zařízení po nové vojenské základny – nabídka našich produktů a systémů je určena pro všechny. Naše služby zahrnují jak dodávku jednotlivých dílů, tak plnou podporu a realizaci nových projektů. Každý ze systémů je navržen pro odstranění nebezpečných výfukových plynů s maximální možnou účinností a je vždy přizpůsoben požadavkům konkrétní vojenské základny.

Reference