Stork

Případová studie Download PDF
Segmenty
  Země Nizozemsko

  Výzva

  Výrobní závod společnosti Stork v Sněku má 17 obráběcích strojů, které používají kovoobráběcí kapaliny. Část těchto tekutin se během obrábění uvolňuje jako mlha nebo výpary.

  Pro ochranu zdraví zaměstnanců, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a prodloužení životnosti strojů a zařízení je důležité tyto olejové mlhy extrahovat.

  Každý obráběcí stroj instalovaný ve společnosti Stork byl vybaven samostatným filtračním systémem nainstalovaným na horní straně stroje. Instalace samostatného systému na každý obráběcí stroj znesnadnila zajištění kontinuity proudu vzduchu a údržba filtru byla velmi časově náročná.

  »„ Méně je o této instalaci jistě více! ”«