Zdravotní rizika dýmů ze svařování

Vystavení různým druhům svářecích dýmů může způsobit významné zdravotní dopady. Vdechuje-li svářeč plyny, dýmy a ostatní škodliviny ve velkém množství po dlouhé časové období, může to mít nepříznivý vliv na jeho zdraví.

 

Zdravotní rizika vdechování dýmů ze svařování:

 

Dým/prach Možné okamžité účinky Možný dlouhodobý účinek
Dým ze svařování (obecně) Chrapot, bolest v krku, podráždění očí, horečka z kovových par Bronchitida, reprotoxické

Chrom (v dýmu ze svařování – mimo jiné – při svařování nerezové oceli)

Rakovinotvorné

Nikl (v dýmu ze svařování – mimo jiné – při svařování nerezové oceli)

Zimnice (kovová horečka) Rakovinotvorné
Hliník Podráždění dýchacích orgánů, zimnice (kovová horečka)
Mangan Zápal plic Poškození centrálního nervového systému
Zinek Zimnice (kovová horečka)
Měď Zimnice (kovová horečka)
Magnézium Podráždění dýchacích orgánů, zimnice (kovová horečka)
Olovo Poškození krve a ledvin, reprotoxické následky
Plyny Možné okamžité účinky Možný dlouhodobý účinek
Oxidy dusíku Podráždění průdušek a očí, plicní edém Bronchitida
Oxid uhelnatý Dýchací potíže, bezvědomí Reprotoxické
Ozón Podráždění průdušek a očí, plicní edém

Zdroj: Držte si svařovací dýmy od těla (2002)