Automobilový průmysl

Dnešní požadavky v automobilovém průmyslu jsou mnohem větší než kdy předtím. Například vozidla jsou odstupňována podle přísnějších a přesnějších parametrů, od hmotnosti po bezpečnost a trvanlivost. Kromě toho musí výrobci a dodavatelé automobilů reagovat na vyšší požadavky svých výrobních zařízení, aby poskytovali bezpečnější, zdravější a ekologičtější pracoviště.

Pro zajištění příjemného pracoviště pro vaše pracovníky a dodržování předpisů v automobilovém průmyslu musíte mít pod kontrolou svařování, řezání, výparů z broušení, olejovou mlhu a kouř. Nabízíme různá řešení, která udržují pod kontrolou výskyt dýmu ze svařování a řezání laserem na pracovišti v zákonných mezích v souladu s mezinárodními směrnicemi.

Pro více informací a nebo o radu prosím kontaktujte Plymovent.

Reference