O výfukových plynech

Vystavení vlivu výfukových plynů z vozidel může Vašim zaměstnancům způsobit vážné zdravotní problémy.

 

My v Plymoventu víme, jak nebezpečná může být expozice škodlivými výfukovými plyny. Průběžně zkoumáme bezpečnostní předpisy a nasloucháme nezávislým expertům:

 

  • Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) stanovila povolený expoziční limit 1 částice benzenu na 1 milión částic vzduchu (1 ppm) na pracovišti během osmihodinové pracovní doby při 40ti hodinovém pracovním týdnu.
  • Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) klasifikovala benzen jako karcinogen skupiny A.
  • Zpráva Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (CDCs) uvádí, že výfuk jakéhokoliv nesprávně servisovaného vozidla může představovat vážná nebezpečí. Nejčastějším zdrojem oxidu uhelnatého v uzavřeném prostoru jsou automobilové výfukové zplodiny. Proto musí být zajištěna správná ventilace a instalována preventivní opatření před oxidem uhelnatým.
  • Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) říká, že neexistuje žádná bezpečná úroveň expozice karcinogenem; prahová mez expozice podle NIOSH je tedy „nejnižší možná dosažitelná úroveň“.

Systémy Plymovent jsou navrženy tak, aby splňovaly nebo překračovaly standardy nejnáročnějších zdravotních a bezpečnostních předpisů – kdekoliv na světě!

 

Mezinárodní normy

Evropské normy

Evropské/USA normy

  • Americko/Evropská spolupráce o bezpečnosti na pracovišti a ochraně zdraví
    www.useuosh.org

Kanadské normy

  • Kanadské národní centrum pro oblast bezpečnosti práce a ochranu zdraví při práci
    www.ccohs.ca
USA normy