Breman Machinery

Výzva

Breman Machinery má tři dílny vysoké 25 metrů a svařování probíhá ve dvou z těchto dílen. Je zde také další budova s ​​výškou stropu 15 metrů, kde se také provádí svařování. Vzhledem k proměnlivé velikosti obrobků a velké vzdálenosti mezi svary nebylo v této situaci vyloučeno odsávání u zdroje.

V první budově již existoval systém odsávání spalin ze svařování, ale nebyl to úkol. Díky velkému množství svařovaní, filtry nevydrželi déle než dva týdny. Ve druhé budově je svařování prováděno ručně i svařovacím robotem. Robot se používá pro svařování velkých obrobků, což zahrnuje velké množství svařovacího drátu. Logicky to má za následek více svařovacích výparů. V kombinaci s ručním svařováním na různých místech v celé budově to vytváří spoustu jemných částic, což vede k oblaku svařovacích par.

Bylo hledáno řešení, které by bylo vhodné jak pro ruční svařování, tak pro svařování robotů. Ve třetí budově, stejně jako v první, se jedná o velké obrobky a svařování se obvykle provádí ručně. Svařovací výpary stoupají v důsledku tepla na 4 až 6 metrů, a právě zde se vytváří oblak svařovacích kouřů. Tento mrak se během dne zhoustne. Poté, když teplota klesne, mrak opět klesne na podlahu.