Verbugt Speciaalbouw

Výzva

MIG svařování hliníku produkuje mnoho svařovacích par. Leon Verbugt používá cca. 4,5 tun svařovacího drátu ročně. Vzhledem k velké velikosti obrobků a relativně velké vzdálenosti mezi svary nebylo možné vytažení zdroje. Použití svařovací helmy s přetlakem by mohlo být pro svářeče dostatečnou ochranou, ale svařovací výpary by stále znečišťovaly a hromadily se v celé dílně.

Větrání neposkytlo uspokojivý výsledek; v zimě způsobil průvan a značné tepelné ztráty. Leon Verbugt se pokusil najít řešení vytvořením pohyblivé kapoty nad obrobkem, ale nebylo to správné řešení. Instalace systému push-pull jako obecného filtračního systému nebylo možné, protože často svařují vysoká vozidla a konstrukce, které by narušovaly laminární proudění vzduchu.