SCS-Diluter -prostorové odsávání

Chytré řešení bez potrubí

Krátký popis

SCS-Diluter je samostatný filtrační systém vyvinutý pro snížení a kontrolu koncentrace svařovacích kouřů ve výrobní hale.

Video
Popis

V některých případech není technicky možné zvolit zdrojové odsávání nebo použít digestoře. Jedná se například o provozy, kde jsou zpracovávané díly příliš velké, aby byly účinně pokryty odsávacími rameny (např. stavba kolejových vozidel, lodí, výroba mostních konstrukcí atd.) nebo o provozy, kde nejsou přesně určena svářecí pracoviště a svářeči neustále mění pracovní místa. Plymovent proto vyvinul centrální filtrační systém, který umožňuje mít pod kontrolou svářecí dýmy i ve velkých provozech: systém Diluter.

Toto řešení může být použito ve velkých halách při různých svářecích procesech, měnících se činnostech, manipulaci pomocí jeřábů a v místech, kde by bylo obtížné instalovat vzduchotechnické potrubí. Výsledek: snížení koncentrace dýmů a škodlivin a tím čistší pracovní prostředí!

Flexibilní řešení

Instalace systému Diluter je velmi snadná, neboť nevyžaduje žádné potrubí. To nejenže šetří náklady na vzduchotechnické rozvody, ale představuje také velmi flexibilní řešení pro provozy s velkým objemem svařování, kde dochází k neustálým změnám v umístění pracovišť.

 

Minimální investice – maximální výsledek

Systém Diluter se skládá ze tří hlavních částí: filtrační jednotky, ventilátoru a samotného Diluteru. Diluter je cirkulační vzduchová jednotka se šesti směrovými tryskami. Jednotka pomocí těchto výstupních regulovatelných trysek recirkuluje vyčištěný vzduch zpět do haly.

Za účelem optimalizace výkonu je možné každou trysku samostaně natáčet.

Proudění vzduchu z výustek je teké možno regulovat jednotlivě a tím je každý systém specifický. Nejlepší výsledky přináší umístění výustek v hladině svářecích dýmů (zpravidla mezi čtyřmi a šesti metry). Hlavní výhodou je relativně malá investice, za kterou dostanete škodliviny ze svařování pod kontrolu.

Funkce
  • Nízké náklady na instalaci
  • Přizpůsobivost
  • Účinná filtrace
Doporučeno pro
  • Systém Diluter byl speciálně vyvinut pro lehké a středně težké svařovací procesy
Reference
X

Probíhá aktualizace webu, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy:
info@plymovent.cz a uveďte název produktu o který máte zájem. Děkujeme.