Arginta Engineering

Výzva

UAB Arginta se sídlem ve Vilniusu vede strojírenský průmysl v Litvě od roku 1992. Od roku 1991 se zaměřuje na zpracování kovů. Později zahájila činnosti zaměřené na zlepšování vod a nakládání s odpady. Od roku 2009 se společnost věnuje další oblasti odborných znalostí: obnovitelné zdroje energie. Vyrábějí – stejně jako ostatní – pokročilé kovoobrábění a dodávají složité kovové komponenty pro strojírenský průmysl.

Arginta Engineering bere požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost při práci velmi vážně. Existuje mnoho procesů, kde osobní ochranné prostředky (OOP) samy o sobě nestačí k ochraně pracovníků. V roce 2012 společnost Arginta Engineering rozhodla, že potřebují zvláštní ochranu před svařováním / řezáním výparů a brusným prachem. Investovali do několika systémů odsávání kouře ze svařování, aby zajistili čisté, bezpečné a zdravé pracovní prostředí.