SHIELD – řešení požární bezpečnosti

Riziko požáru v systémech odsávání zplodin ze svařování pod kontrolou

Krátký popis

Tato řada výrobků snižuje riziko požáru filtrů v kovozpracujícím průmyslu na minimum. Výrobky SHIELD jsou rozděleny do tří kategorií: výrobky pro prevenci požáru, detekci požáru a potlačení požáru.

Video
Ke stažení
  • Technický list / Brožura
X
Popis

Plymovent představuje své řešení požární bezpečnosti SHIELD¹. Tento soubor produktů snižuje riziko požáru filtrů v kovoobráběcím průmyslu na minimum. Kromě toho jsou tyto produkty navrženy i k minimalizaci následných škod. Včasná detekce a potlačení vznikajícího požáru významně omezují škody na zařízení a zabraňují rozšíření požáru a zamoření pracoviště kouřem.

 

Oheň představuje vážné riziko a velmi často ve filtrech vzplane samovolně. Některé svářecí a řezné aplikace mají vyšší riziko požáru než jiné. Závisí to na faktorech, jako jsou vysoká teplota, velké množství jisker nebo nízký bod vzplanutí.

Program SHIELD obsahuje řadu produktů, které dohromady tvoří systémové řešení. Každý z těchto produktů má své jedinečné vlastnosti a výhody. Jelikož je každý provoz jiný, nabízí Vám Plymovent odborné poradenství v oblasti řízení požárních rizik na Vašem pracovišti. Plymovent konstruuje systémová řešení šitá na míru Vašim specifickým aplikacím a požadavkům.

 

PREVENCE

Jako metody prevence nabízí Plymovent produkty lapač jisker SparkShield¹ and podavač vápence OilShield¹. SparkShield je kompaktní průběžný lapač jisker, který brání vniknutí jisker, stříkanců a cigaretových nedopalků do potrubí, filtrů a sběrné nádoby na odpad. OilShield byl vyvinut pro zaolejované svářecí aplikace a obrábění dílů pokrytých technologickým nebo konzervačním olejem. OilShield je dávkovací jednotka, která průběžně dodává vápenec do potrubí odsávacího systému, v němž se mísí s oleji a jejich parami, snižuje vznětlivost oleje a předchází samovznícení.

 

DETEKCE

Zjištění začínajícího požáru již v rané fázi mají na starosti detektory a řídící panel ShieldControl. Hlavním cílem detekčního vybavení je aktivace produktů pro potlačení požáru v co nejkratším možném čase. Těmi je požár izolován, nedochází tak k jeho dalšímu šíření a snižují se následné škody.

 

POTLAČENÍ

Plymovent nabízí 2 metody potlačení požáru: uzavírací klapky a FlameShield. Těsné uzavírací klapky izolují oheň od přívodu kyslíku, na minimum snižují riziko většího poškození systému. FlameShield, generátor zhášecího aerosolu, je aktivován okamžitě po uzavření těsných klapek. K uhašení požáru uvnitř filtru pak dochází velmi rychle.

Funkce
  • Snižuje riziko požáru na minimum
  • Odhaluje případné spouštěče požáru
  • Okamžitě potlačuje začínající požáry
  • Minimalizuje škody na zařízení
  • V případě požáru minimalizuje prostoje vznikající výměnou filtrů a údržbou
  • Zvyšuje účinnost a životnost celého odsávacího systému
Doporučeno pro
  • Řešení požární bezpečnosti Plymovent SHIELD bylo speciálně vyvinuto tak, aby zamezilo, odhalilo a potlačilo požáry filtračních jednotek, používaných v odsávacích systémech v kovozpracujícím průmyslu, např. automobilovém.
Reference
X

Probíhá aktualizace webu, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy:
info@plymovent.cz a uveďte název produktu o který máte zájem. Děkujeme.