Airflow sensor

Airflow sensor pro lokální odsávací ventilační systémy

Krátký popis

FlowGuard je snímač, který kontroluje a ukazuje, zda je průtok vzduchu v odsávacím rameni dostatečný.

Ke stažení
  • Technický list / Brožura
X
Popis

FlowGuard je senzor pro kontrolu a indikaci odpovídajícího průtoku vzduchu ve Vašem systému odsávání svářecích dýmů. Senzor FlowGuard může být namontován na odsávací rameno, ale je vhodný i na jiná odsávací zařízení.

Předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci, jako směrnice Britského úřadu pro zdraví a bezpečnost HSG 258, zabývající se kvalitou vzduchu na pracovišti, mimo jiné požadují, aby uživatelé systémů na odsávání svařovacích dýmů byli informováni, zda jimi používané odsávací zařízení správně funguje.

Vysoce kvalitní odsávací systémy zajišťují, že škodliviny ze svařování nezasáhnout dýchací zónu svářeče. FlowGuard indikuje, zda je stávající proudění vzduchu ve Vašem odsávacím systému dostatečné. Zelená LED dioda signalizuje, že je proudění v pořádku, a červená LED dioda indikuje, že proudění pokleslo pod nastavené hodnoty.

Funkce
  • Lehká instalace
  • Žádné elektrické vedení
Doporučeno pro
  • Aplikace, u nichž je požadováno uvedení proudu vzduchu, např. v odsávacích ramenech nebo v jakémkoli jiném odsávacím zařízení.
Reference
X


*Zásady ochrany osobních údajů