Voortman Steel Group

Výzva

V roce 2003 se Voortman Staalbouw přestěhoval do nové dílny o šířce 140 m x 22 m. Ve fázi návrhu vzali v úvahu nákup systému filtrace kouře ze svařování. S ohledem na přísnou legislativu v oblasti životního prostředí a splnění hodnot TLV pro svařovací dýmy se Voortman důrazně zaměřil na správné a efektivní odstraňování svařovacích kouřů.

Znečištění v dílně je způsobeno nejen svařováním výparů, ale také emisemi prachu z řezacích hořáků, broušením, vrtáním a řezáním. Roční spotřeba Voortmanu při svařování je cca. 45 tun masivního drátu. K úrovni znečištění přispívají také vysokozdvižné vozíky. Výpary z horkého svařování stoupají na cca. 4-6 m vysoká, kde tvoří vrstvu. Tato vrstva se během dne zesílí. V noci, kdy vzduch zchladne, klesá vrstva svařovacích par. Střešní ventilátory, které byly instalovány ve starém zařízení, již nedokázaly správně odstranit všechny svařovací páry.
Žádné další stížnosti na svařovací dýmy

Stáhněte si PDF (vlevo) a přečtěte si kompletní řešení nabízené a instalované společností Plymovent ve VAM Drilling.