Svařovací akademie

Případová studie Download PDF
Řešení
  Segmenty
   Země Spojené království

   Výzva

   Svařovací akademie byla vytvořena s cílem přilákat a vzdělávat místní obyvatele, protože oblast bojuje s regionálním nedostatkem kvalifikovaných svářečů. Svářečská akademie klade důraz především na svařování MIG, jsou však k dispozici také svařovací zařízení TIG.

   Svařovací akademie v Peterlee (Velká Británie) má dílnu o rozloze 10 000 čtverečních stop. V tomto workshopu může dvacet studentů používat svařovací zařízení MIG, TIG a MMA.

   Přirozené větrání bylo jediným způsobem, jak byly výpary ze svařování získány z bývalé akademie. Bylo zřejmé, že nová akademie musí mít vysoce kvalitní systém odsávání kouře ze svařování. Doporučuje se, aby každé ze sedmi svářečských pracovišť splnilo vzdělávací předpisy pro kvalitu ovzduší a vytvořilo bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro studenty.