RNO Kesselfabrik

Případová studie Download PDF
Země Německo

Výzva

Zpočátku byly svařovací dýmy výrobního zařízení extrahovány dvěma ventilátory. Brzy již tento druh extrakce nestačil, což mělo za následek značné obtíže s kouřem a prachem.

S rozšířením výroby bylo nainstalováno několik svařovacích robotů a 11 ručních svařovacích pracovišť. Tehdy se vedení společnosti rozhodlo zakoupit pět zařízení pro odsávání spalin ze svařování jako centrální systémy.

RNO zpracovává asi 16 tun svařovacího drátu ročně. Zaměstnanci pracují částečně ve třech směnách.