KS Smede og Montage

Případová studie Download PDF
Země Dánsko

Výzva

K.S. Smede og Montage, smithovo pracoviště, se chystalo rozšířit své podnikání a přestěhovat se do nových prostor. Jak se rozšiřovali, K.S. Společnost Smede og Montage využila této příležitosti ke koupi nového ventilačního / filtračního systému pro účinnější odsávání svařovacích výparů a brusného prachu.

Jedním z hlavních požadavků bylo, že primární zdroj tepla v dílně se musí stát tímto novým ventilačním / filtračním systémem. Druhým požadavkem byla flexibilita. Proto K.S. Smede og Montage zvolte nejefektivnější řešení: při extrakci zdroje. Po celé dílně bylo rozloženo sedm extrakčních ramen připojených k systému potrubí. K.S. Smede og Montage trval na několika dalších – velmi přijatelných – požadavcích; extrakční ramena musejí být snadno ovladatelná a měla by mít dobrý poměr kvalita / cena. K.S. Společnost Smede og Montage si nainstalovala vlastní systém s pokyny dodavatele.