Case New Holland

Výzva

V roce 2001 se tvůrci politik ve věci Case New Holland (CNH) v Zedelgemu (Belgie) rozhodli přijmout opatření k omezení vystavení zaměstnanců výparům ze svařování. Vysoké náklady na ohřev čerstvého vzduchu zvnějšku během zimních měsíců také vypadaly jako hnací síla při hledání řešení tohoto problému. Neexistuje však žádné hotové řešení, pokud jde o společnosti, jako je CNH. Plymovent se stal pro CNH dlouhodobým partnerem pro systematické snižování koncentrací dýmů při svařování.

Výrobní dílny v Zedelgemu jsou rozděleny do sedmi sekcí. Pro mechanické operace má společnost různé skládací stroje, laserové řezací stroje, lisy, soustruhy a řadu svařovacích robotů a elektrických svařovacích zařízení. Intenzivní svařovací činnosti nesporně vedou k masivní koncentraci dýmů při svařování.