ACV

Případová studie Download PDF
Země Belgie

Výzva

Výrobní činnosti vyžadují značné množství mechanických / svařovacích prací. ACV je známo, že přijímá preventivní opatření a provádí opatření nezbytná k ochraně svých zaměstnanců před škodlivými dýmy ze svařování během výroby. V rámci velkého projektu modernizace a optimalizace, který probíhá od roku 2016, byla postavena velká dílna.

ACV chtěla pro tuto novou dílnu systém odsávání kouře ze svařování, který by zajistil, aby koncentrace kouřů byla nižší než 1 mg / m3. V důsledku toho se rozhodli zavést odborníka, který by byl schopen poskytnout řešení pro splnění požadavku.

Po provedení studie výrobního procesu a různých svařovacích stanic navrhl Plymovent vhodné řešení. Každý bod byl podrobně prozkoumán a nabídka navržená společností Plymovent byla validována.